Privacybeleid

Inleiding

Bij Stichting PSMAforum NL hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

Wie zijn wij?

Stichting PSMAforum NL
KvK: 80657141
RSIN/fiscaal nummer: 861751796
Contactgegevens: vragen@psmaforum.nl

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Onderwerp en bericht van contactformulieren
 • IP-adres
 • Browsergegevens

Doel van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw vragen en verzoeken te beantwoorden.
 • Om u te informeren over onze diensten en activiteiten.
 • Om onze website te verbeteren.
 • Voor het naleven van wettelijke verplichtingen.

Rechtsgrond voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uw toestemming
 • De uitvoering van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Specifieke bewaartermijnen zijn als volgt:

 • Contactgegevens: 2 jaar na het laatste contact.
 • Overige gegevens: zo lang als nodig is voor het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Delen van gegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of met uw toestemming. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: u kunt vragen welke gegevens wij van u hebben en deze inzien.
 • Recht op rectificatie: u kunt onjuiste gegevens laten corrigeren.
 • Recht op verwijdering: u kunt verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid: u kunt vragen om uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via vragen@psmaforum.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren en u een betere gebruikerservaring te bieden. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

Stichting PSMAforum NL E-mail: vragen@psmaforum.nl

Skip to content