Prostate-specific membrane antigen PET-CT in patients with high-risk prostate cancer before curative-intent surgery or radiotherapy (proPSMA)

Nederlandse (wetenschappelijke) samenvatting van de ProPSMA studie (studie die de 68Ga-PSMA PET onderzocht in patiënten met een recente diagnose hoog-risico prostaatkanker).

Titel: Prostate-specific membrane antigen PET-CT in patients with high-risk prostate cancer before curative-intent surgery or radiotherapy (proPSMA): a prospective, randomised, multicentre study

Achtergrond

Conventionele beeldvorming met behulp van CT en botscan heeft onvoldoende gevoeligheid bij de stadiëring van mannen met hoog-risico gelokaliseerde prostaatkanker. Wij wilden onderzoeken of nieuwe beeldvorming met behulp van PSMA (prostate-specific membrane antigen) PET-CT de nauwkeurigheid van het detecteren van uitzaaiingen kan verbeteren.

Methoden

In deze multicentrische, gerandomiseerde studie met twee armen rekruteerden wij in 10 ziekenhuizen in Australië mannen met biopsie-bewezen prostaatkanker en hoog-risico kenmerken. De patiënten werden willekeurig toegewezen aan conventionele beeldvorming met CT en botscan of 68Ga-PSMA-11 PET-CT. De eerstelijnsbeeldvorming vond plaats binnen 21 dagen na de randomisatie. Patiënten kruisten elkaar tenzij drie of meer verre metastasen werden geïdentificeerd. Het primaire resultaat was de nauwkeurigheid van eerstelijns beeldvorming voor het identificeren van ofwel bekken klier ofwel verre metastatische ziekte, gedefinieerd door de receiver-operating curve met behulp van een vooraf gedefinieerde referentienorm met inbegrip van histopathologie, beeldvorming en biochemie bij 6 maanden follow-up.

Resultaten

Van 22 maart 2017 tot 02 nov 2018 werden 339 mannen beoordeeld op geschiktheid en 302 mannen werden willekeurig toegewezen. 152 (50%) mannen werden willekeurig toegewezen aan conventionele beeldvorming en 150 (50%) aan PSMA PET-CT. Van 295 (98%) mannen met follow-up, hadden 87 (30%) lymfeklier- of afstand metastasen. PSMA PET-CT had een 27% (95% CI 23-31) grotere nauwkeurigheid dan conventionele beeldvorming (92% [88-95] vs 65% [60-69]; p<0-0001). Wij vonden een lagere sensitiviteit (38% [24-52] vs 85% [74-96]) en specificiteit (91% [85-97] vs 98% [95-100]) voor conventionele beeldvorming in vergelijking met PSMA PET-CT. Uit subgroepanalyses bleek eveneens de superioriteit van PSMA PET-CT (area under the curve van de receiver operating characteristic curve 91% vs 59% [32% absoluut verschil; 28-35] voor patiënten met lymfeklier metastasen, en 95% vs 74% [22% absoluut verschil; 18-26] voor patiënten met afstand metastasen). Bij conventionele beeldvorming in de eerste lijn werd minder vaak een wijziging van het management vastgesteld (23 [15%] mannen [10-22] vs 41 [28%] mannen [21-36]; p=0.008) en waren de bevindingen meer dubbelzinnig (23% [17-31] vs 7% [4-13]) bij PSMA PET-CT. De stralingsbelasting was 10.9 mSv (95% CI 9.8-12.0) hoger voor conventionele beeldvorming dan voor PSMA PET-CT (19.2 mSv vs 8.4 mSv; p<0.001). Wij vonden een hoge verslaggeversovereenkomst voor PSMA PET-CT (κ=0.87 voor nodale en κ=0.88 voor verre metastasen). Bij patiënten die tweedelijns beeldvorming ondergingen, trad verandering van management op bij zeven (5%) van 136 patiënten na conventionele beeldvorming, en bij 39 (27%) van 146 na PSMA PET-CT.

Conclusie

PSMA PET-CT is een geschikte vervanging voor conventionele beeldvorming en biedt een grotere nauwkeurigheid dan de gecombineerde bevindingen van CT en botscan.

 

Studie gefinancierd door Movember & Prostate Cancer Foundation Australia

Australian New Zealand Clinical Trials registratie nummer: ANZCTR12617000005358

Bron: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30314-7/fulltext

Skip to content