Richtlijnen en protocollen

1. Uitvoering PET scans – acquisitie en techniek

Er zijn meerdere nationale en internationale instanties die richtlijnen uitvaardigen. Deze zijn vaak vrij breed opgezet om zoveel mogelijk centra te kunnen includeren.

Ga-68-PSMA PET/CT

Joint EANM and SNMMI procedure guideline for prostate cancer imaging: version 1.0

Ga-68-PSMA en F-18-PSMA tracers

inclusief [F-18]PSMA-1007, [F-18]DCFPyL, [F-18]CTT-1057, [F-18]rh-PSMA-7, [F-18]-JK-PSMA-7, [F-18]AIF-PSMA-11

European Nuclear Medicine Guide. Update 2020.

2. Richtlijn PSMA therapie

Er komt nog steeds veel nieuwe data binnen over Lu-177-PSMA therapie. Er is wel reeds een algemene richtlijn beschikbaar van de EANM.

3. Uitvoering PSMA SPECT na Lu-177-PSMA therapie

4. Stralingshygiëne bij Lu-177-PSMA therapie

Stralingshygiëne bij Lu-177-PSMA therapie

5. Indicatie PSMA PET

Huidige vastgestelde mogelijke indicaties voor beeldvorming met PSMA PET zoals opgesteld door Nederlandse en Europese urologie verenigingen NVU 2019 en EAU
 

  • Europese richtlijn van de EAU
    • die stelt dat er een PSMA PET/CT aangeboden dient te worden aan patiënten met een biochemisch recidief (PSA > 0,2 ng/ml). Alleen als PSMA PET/CT niet beschikbaar is kan bij PSA > 1,0 ng/ml een Fluciclovine of Choline PET/CT overwogen worden
    • Voor gebruik van PSMA PET/CT in de primaire setting geeft deze richtlijn geen aanbevelingen

6. Beoordeling PSMA PET

Uitgebreidere instructie over gestructureerde verslaglegging volgens de EANM richtlijn

Voorbeeld blanco standaard verslag voor initiële stadiering of biochemisch recidief

Respons evaluatie
Volgens de huidige richtlijnen is PSMA PET (nog) niet geïndiceerd voor responsevaluatie na systemische therapie. Er zijn echter wel consensus statements beschikbaar voor eventuele indicaties en de beoordeling van een PSMA scan in het kader van respons evaluatie.

Skip to content