Persbericht NVNG en Stichting PSMA forum NL

Lutetium PSMA therapie bij patiënten met uitgezaaid prostaatkanker.

De afgelopen weken zijn in Nederland de eerste patiënten behandeld met een vorm van Lutetium 177 PSMA in regulier vergoede zorg.

Het betreft patiënten met uitgezaaid prostaatkanker voor wie geen andere therapieën meer beschikbaar zijn. De toegediende Lutetium 177-PSMA bindt aan actieve tumorcellen in het lichaam en geeft lokale bestraling op aangedane gebieden, zoals in het skelet of in lymfklieren.

Dit is een grote stap vooruit in de behandeling van prostaatkanker. Internationaal is al veel ervaring met deze therapie die nu ook binnen Nederland beschikbaar is, en vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Omdat deze therapie maar door enkele ziekenhuizen uitgevoerd kan worden is de capaciteit voorlopig laag. De hoop is dat in de loop van komend voorjaar de beschikbaarheid groter zal worden, wanneer andere PSMA therapieën op de markt komen.

Skip to content