PSMA onderwijsavond 29 juni

Stichting PSMA forum NL onderwijsavond 

Bij de multidisciplinaire PSMA-onderwijsavond ‘Therapie voor prostaatcarcinoom’, wordt u door 3 landelijke experts een overzicht gegeven over de huidige stand van zaken betreft behandeling voor gemetastaseerd prostaat-carcinoom. Hierbij komt het perspectief van de uroloog, medisch oncoloog en nucleair geneeskundige aan bod. 
Vervolgens is er een interactief deel, waarbij “in MDO stijl” casuïstiek zal worden besproken. U kunt verwachten dat er verscheidenheid aan casuïstiek zal zijn
, waarbij zowel verschillende diagnostische als therapeutisch dilemma’s zullen passeren. Om iedereen gelegenheid te geven actief deel te nemen wordt in kleine groepen -vanuit het perspectief van de verschillende vakgebieden- gediscussieerd over het optimale vervolgbeleid. 

⇐  Terug naar de congreskalender


29 juni 2023

16:30  Inloop

17:00 – 18:00  Light diner (satébuffet kip /vega)

18:00 – 18:05  Welkom (Associate Prof. dr. Daniela Oprea-Lager, nucleair geneeskundige, Amsterdam UMC)

18:05 – 18:30  Therapie van gemetastaseerd hormoon sensitief prostaatcarcinoom (mHSPC) vanuit urologisch perspectief (Prof. dr. Jeroen van Moorselaar, uroloog Amsterdam UMC)

18:30 – 18:55  Therapie van castratie refractair prostaatcarcinoom (CRPC) vanuit oncologisch perspectief (Dr. Niven Mehra, internist oncoloog, Radboud UMC, Nijmegen)

18:55 – 19:20  Therapie van prostaatcarcinoom vanuit nucleair geneeskundig perspectief (Prof. dr. James Nagarajah, nucleair geneeskundige, Radboud UMC, Nijmegen)

19:20 – 19:30  Discussie

19:30 – 19:45  Pauze

19:45 – 20:45  Casuïstiek (Alle aanwezigen nemen deel aan ronde tafels discussies en vervullen diverse medisch specialisten rollen)

20:45 – 21:00  Take home messages (Dr. Linda Heijmen, nucleair geneeskundige, LUMC, Leiden)

21.00 – 22.00  Drankjes + borrelhapjes

⇐  Terug naar de congreskalender

 

Associate Prof. dr. Daniela Oprea-Lager, nucleair geneeskundige, Amsterdam UMC

Prof. dr. Jeroen van Moorselaar, uroloog Amsterdam UMC

Dr. Niven Mehra, internist oncoloog, Radboud UMC, Nijmegen

Prof. dr. James Nagarajah, nucleair geneeskundige, Radboud UMC, Nijmegen

Dr. Linda Heijmen, nucleair geneeskundige, LUMC, Leiden

⇐  Terug naar de congreskalender

Hotel NH Utrecht CS


 

 

⇐  Terug naar de congreskalender

 

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:


Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)

Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)

 

⇐  Terug naar de congreskalender

U kunt zich middels deze link inschrijven voor de

⇐  Terug naar de congreskalender

Skip to content