PSMAbehandeling – Over de grenzen

Situatie in Duitsland

In Duitsland is er een regeling die het mogelijk maakt dat een arts PSMA therapie mag geven aan patiënten die geen andere behandelopties meer hebben, zonder dat er sprake is van deelname aan een studie. Dit wordt voor Duitse uitbehandelde patiënten meestal vergoed door de Duitse ziektekostenverzekeraars. Dit is dus uitdrukkelijk alleen van toepassing op uitbehandelde patiënten, hoewel we in praktijk soms zien dat Duitse ziekenhuizen bij buitenlandse patiënten daar niet zo precies in zijn, en ook wel Nederlandse patiënten in een wat vroegere fase van ziekte behandeld hebben. Gezien de beperkte ervaring in een vroege fase van ziekte is het echter raadzaam om behandeling in een vroege fase alleen in studieverband uit te voeren. Hierdoor kunnen wij de resultaten verzamelen en in studie verband bewijzen. Zo mogelijk kan hiermee de indicatie voor therapie in een vroegere fase uitgebreid worden. De behandeling in Duitsland wordt door Nederlandse patiënten vaak zelf betaald. U kunt echter in gesprek gaan met uw zorgverzekeraar voor eventuele vergoeding.

Kosten

Zelf betalen voor PSMA therapie in een Nederlands ziekenhuis wordt onethisch gevonden omdat het leidt tot verschillen in behandelmogelijkheden tussen patiënten, op basis van verschillen in financiële draagkracht. Het is daarom in een Nederlands ziekenhuis niet mogelijk om als Nederlandse patiënt zelf te betalen voor PSMA therapie. Uiteraard kan niet worden voorkomen dat mensen die het zich kunnen veroorloven naar het buitenland kunnen gaan voor PSMA therapie.

De kosten voor Lutetium-PSMA therapie in Duitsland variëren sterk per kliniek, gemiddeld momenteel ongeveer 8000 euro per injectie. Er worden meestal 2 tot 6 injecties gegeven.

Therapie in het buitenland: route

Wanneer een patiënt voor PSMA therapie naar Duitsland wil dan loopt dat altijd via de behandelend arts in Nederland (uroloog of oncoloog). De behandelend arts en de patiënt besluiten samen en bepalen ook samen welk buitenlands centrum het beste past bij de behoeften van de patiënt. Gegevens die nodig zijn bij een verwijzing: een overzicht van behandelingen voor de prostaatkanker, een overzicht van eventuele andere ziektes, een lijst van gebruikte medicijnen, recente bloeduitslagen (PSA, Hb, LDH, witte bloedcellen, bloedplaatjes, nierfunctie), een recente (<8 weken oud) PSMA PET/CT om aan te tonen dat de uitzaaiingen goed PSMA opnemen. Voor de begeleiding van de therapie in het buitenland maken de behandelend arts in Nederland, de patiënt en het behandelende centrum in het buitenland samen afspraken.

Skip to content