Over de grenzen

Situatie in Duitsland

In Duitsland is er een regeling die het mogelijk maakt dat een arts PSMA therapie mag geven aan patiënten die geen andere behandelopties meer hebben, zonder dat er sprake is van deelname aan een studie. Dit wordt voor Duitse uitbehandelde patiënten meestal vergoed door de Duitse ziektekostenverzekeraars. Dit is dus uitdrukkelijk alleen van toepassing op uitbehandelde patiënten, hoewel we in praktijk soms zien dat Duitse ziekenhuizen bij buitenlandse patiënten daar niet zo precies in zijn, en ook wel Nederlandse patiënten in een wat vroegere fase van ziekte behandeld hebben. Gezien de beperkte ervaring in een vroege fase van ziekte is het echter raadzaam om behandeling in een vroege fase alleen in studieverband uit te voeren. De behandeling in Duitsland moet door Nederlandse patiënten altijd zelf worden betaald.

Kosten

Zelf betalen voor PSMA therapie wordt in Nederland onethisch gevonden omdat het leidt tot verschillen in behandelmogelijkheden tussen patiënten, op basis van verschillen in financiële draagkracht. Het is daarom in Nederland niet mogelijk om als Nederlandse patiënt zelf te betalen voor PSMA therapie. Uiteraard kan niet worden voorkomen dat mensen die het zich kunnen veroorloven naar het buitenland kunnen gaan voor PSMA therapie. In Duitsland wordt de behandeling voor Duitse patiënten meestal vergoed door de zorgverzekeraar, maar Nederlandse patiënten zullen in Duitsland altijd zelf moeten betalen. De Duitse factuur wordt niet vergoed door Nederlandse zorgverzekeraars.

De kosten voor Lutetium-PSMA therapie in Duitsland variëren sterk per kliniek, gemiddeld momenteel ongeveer 7000 euro per injectie. Er worden meestal 2 tot 6 injecties gegeven.

Of de ziektekostenverzekeraars in de toekomst PSMA therapie gaan vergoeden hangt af van de resultaten van klinische studies. Voor de groep patiënten in een late fase van ziekte, de vrijwel uitbehandelde patiënten, loopt nu een grote studie. Een goed effect van de PSMA therapie kan er toe leiden dat PSMA therapie in het standaardpakket zal worden opgenomen. Als de resultaten tegen zouden vallen ligt dat uiteraard anders.

Therapie in het buitenland: route

Wanneer een patiënt voor PSMA therapie naar Duitsland wil dan loopt dat altijd via de behandelend arts in Nederland (uroloog of oncoloog). De behandelend arts en de patiënt besluiten samen en bepalen ook samen welk buitenlands centrum het beste past bij de behoeften van de patiënt. Gegevens die nodig zijn bij een verwijzing: een overzicht van behandelingen voor de prostaatkanker, een overzicht van eventuele andere ziektes, een lijst van gebruikte medicijnen, recente bloeduitslagen (PSA, Hb, LDH, witte bloedcellen, bloedplaatjes, nierfunctie), een recente (<8 weken oud) PSMA PET/CT om aan te tonen dat de uitzaaiingen goed PSMA opnemen.begeleiding van de therapie in het buitenland maken de behandelend arts in Nederland, de patiënt en het behandelende centrum in het buitenland samen afspraken.