Voor welke patiënten?

PSMA therapie is geen standaardbehandeling en wordt in Nederland nog niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Dit komt doordat er nog niet genoeg onderzoek is gedaan met PSMA therapie, en het onduidelijk is wat de effectiviteit en de bijwerkingen van de behandeling precies zijn. Patiënten kunnen in Nederland dus eigenlijk alleen in studieverband de behandeling krijgen. In het algemeen geldt dat het voor PSMA therapie belangrijk is dat de uitzaaiingen op een PSMA PET/CT goede opname van PSMA laten zien. Want alleen als er veel PSMA in de uitzaaiingen komt kan het een goed effect hebben. Verder moeten een aantal andere organen, met name het beenmerg, de nieren en de lever, redelijk goed functioneren zodat de behandeling goed kan worden verdragen.

Indicaties

 • Patiënten met gemetastaseerde castratie resistente prostaatkanker (mCRPC).
 • Patiënten die geen conventionele therapie kunnen of willen ondergaan (bijvoorbeeld chemotherapie, hormonale therapie of bestraling).
 • Patiënten met verhoogde opname op een van deze scans: Tc-99m-PSMA SPECT, Ga-68-PSMA PET of F-18-PSMA PET.

Contra indicaties

Absoluut

 • Geen of onvoldoende tracer opname (minder intens dan in de lever) op geschikte PSMA-gebaseerde beeldvorming en / of significant tegenstrijdige opname op 18F-FDG PET/CT.
 • Gelokaliseerde / operabele ziekte.
 • Ernstige acute gelijktijdige ziekte.
 • Ernstige onhandelbare psychiatrische ziekte.

Relatief

 • ECOG status hoger dan 2.
 • Ernstig aangetaste nierfunctie (GFR < 40 ml/min/m2).
 • Obstructie van de urinewegen.
 • Ernstig aangetaste beenmergfunctie. Gesuggereerde referentiewaarden:
 • WBC < 3 000/µl
 • Absolute neutrofiel telling < 1 500/µl
 • Bloedplaatjes < 75 000/µl
 • Hb < 9 g/dl