Inventarisatie deelname Dosimetrie

Tijdens de PSMA forum NL bijeenkomst in Wenen op 10 september jl. is bijgaande Dosimetrie [177Lu]Lu-PSMA powerpoint presentatie toegelicht en is er uitgebreid gebrainstormd over dosimetrie. De bijbehorende inventariserende vragenlijst is door veel centra reeds ingevuld.
Indien u niet aanwezg kon zijn maar wel betrokken wilt worden bij:
– het delen van data
– de verzameling en organisatie van de data
– de dosimetrie ananalyse
kunt u via het onderstaande formulier de gegevens invullen, bij voorkeur uiterlijk 25 oktober.
De planning is om eind oktober de vragenlijst te versturen over mogelijkheden en wensen van de deelnemende centra, vervolgens zullen groepen worden ingedeeld en de eerste bijeenkomsten worden georganiseerd. 

Inventarisatie deelname

Registratie [177Lu]Lu-PSMA dosimetrie
Nederlandse prospectieve studie

Deelname studie

Wordt er reeds behandeling met [177Lu]Lu-PSMA in uw centrum uitgevoerd?

Is er interesse om deel te nemen aan de registratiestudie voor [177Lu]Lu-PSMA dosimetrie?

Bestaat in uw centrum de mogelijkheid om posttherapiescans te maken?

Zo ja, hoeveel posttherapiescans zouden er na elke behandeling gemaakt kunnen worden?

Kan er dosimetrie worden uitgevoerd in uw centrum of is daar interesse in?

Welke data zou er gedeeld kunnen worden voor de studie? (meerdere opties mogelijk)

Rol in de studie

Zou het centrum kartrekker voor een vraagstelling willen zijn? (meerdere opties mogelijk)

Is er budget of personeel beschikbaar in uw centrum om bij te dragen aan de studie?

Zou uw centrum dosimetrieuitwerkingen voor andere centra kunnen uitvoeren?

Skip to content