PSMAbehandeling – Toekomstig onderzoek PSMA therapie

Zaken rondom PSMA therapie die in toekomstig onderzoek om opheldering vragen:
 

  • De noodzaak om aminozuren of alternatieve vormen van intraveneuze hydratatie (zoals fysiologisch zout) toe te dienen om de nieren te beschermen tijdens PSMA therapie.
  • Of Lu-177-PSMA therapie ook toegepast kan worden in een eerder stadium van ziekte dan gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker.
  • De effecten van combinatietherapie met androgeen blokkade.
  • De effecten van combinatietherapie met chemotherapie of bestraling.
  • Toevoegen van steroïden aan therapie en onderzoeken van risico’s en voordelen.
  • Het minimaal benodigde aantal cycli PSMA therapie en beslissingen rondom voortzetting van de therapie.
  • Optimaliseren en individualiseren van hoeveelheid toegediende radioactiviteit.
  • Minimaliseren en behandelen van de speekselklier toxiciteit.
  • Financiering van het onderzoek.
  • Skip to content