Over Stichting PSMA forum NL

Wie zijn wij?
Om de kennis en ervaring rond de toepassing van PSMA te bundelen is in 2015 het PSMA forum NL opgericht. Het PSMA forum NL is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen specialisten en onderzoekers uit Nederlandse medische centra met als doel PSMA diagnostiek en therapie zo goed en efficiënt mogelijk in te zetten. Er zijn nu meer dan 100 medisch specialisten aangesloten bij het PSMA forum NL met specialisten uit de nucleaire geneeskunde, urologie, oncologie, radiologie en radiotherapie.

Ondanks de reeds opgedane ervaring met de PSMA scan, is het nog onduidelijk hoe de PSMA scan het meest efficiënt in de praktijk kan worden ingezet. Het onderzoek heeft nog maar een beperkte plaats in richtlijnen. Daarnaast zijn er verschillende PSMA tracers beschikbaar met minimaal verschillende eigenschappen. Het primaire doel van PSMA forum NL is zorgen dat binnen Nederland alle patiënten een PSMA PET scan krijgen, met vergelijkbare hoge kwaliteit en geharmoniseerde parameters voor de analyse van de beelden.

Om de uitvoering van de onderzoeken en interpretatie van de beelden zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met internationale standaarden, worden gezamenlijk onderzoeks- en beoordelingsprotocollen opgesteld, bespreken we lastige scans en is er een klinische / educatieve groep geformeerd. Een research groep zet klinische studies op in Nederland en beantwoordt vragen omtrent optimaal gebruik van PSMA diagnostiek en therapie. Tevens wordt samengewerkt op het gebied van subsidieaanvragen voor studies. Daarnaast is er een database gevuld met scans die met PSMA tracers zijn verkregen. Deze database kan dienen als bron voor onderwijs of multicenter onderzoek, en voor het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie tools die helpen bij de beoordeling van de scans.

Bij de overname van het voorzitterschap van Prof. dr. J. Fred Verzijlbergen door collega Dr. Daniela Oprea – Lager in maart 2019, zijn een aantal doelstellingen geformuleerd:

 • multidisciplinair landelijk platform
 • beslissingen nemen over tracers, indicaties voor toepassing
 • ondersteuning harmonisatie protocollen
 • bespreken / voorstellen richtlijnen
 • gebruik maken van de verzamelde data in de imPRINT database
 • gezamenlijke nieuwe publicaties
 • aanvragen van subsidies
 • nieuwe wetenschappelijke studies in gang zetten
 • website met informatie over PSMA
 • bespreken ingewikkelde casuïstiek, leerzame beelden
 • organiseren onderwijsbijeenkomsten

De kracht van het gezelschap zit in het feit dat vrijwel alle afdelingen in Nederland die PSMA scans vervaardigen aangesloten zijn en dat collegae vanuit de urologie, medische oncologie en radiotherapie een belangrijke bijdrage leveren aan alle aspecten van bovenstaande doelstellingen.

Daarnaast zoeken wij samenwerking met onze partners, vooral op het gebied van onderwijs en onderzoek.

* juni 2023

ANBI-status
De stichting PSMA forum NL heeft een ANBI-status aangevraagd bij de Belastingdienst. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan onder andere een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

De stichting wordt geleid door een onbezoldigd voorzitter en bestuur. Het bestuur maakt gebruik van een betaalde parttime coördinator op ZZP basis.

In het kader van de transparantie publiceren we onderstaande gegevens:

Naam: Stichting PSMAforum NL

KvK: 80657141

Het RSIN/fiscaal nummer: 861751796

Contactgegevens: vragen@psmaforum.nl

Statuten: Statuten Stichting PSMAforum NL

De volledige statuten kunnen per mail worden opgevraagd.

Beleidsplan: Beleidsplan Stichting PSMAforum NL 2021-2023

Vacatures
Het PSMA forum NL is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Op dit moment zoeken wij:

 • Een bestuurslid aandachtsgebied uro-oncologie
 • Een lid webredactie

Bent u geïnteresseerd?

Neem dan contact op met Daniela Oprea-Lager, voorzitter via mail bestuur@psmaforum.nl

Dr. Daniela Oprea-Lager

Dr. Daniela Oprea-Lager

Voorzitter

Dr. Linda Heijmen

Dr. Linda Heijmen

Secretaris

Dr. Bastiaan Privé

Dr. Bastiaan Privé

Penningmeester

Prof. dr. Fred Verzijlbergen

Prof. dr. Fred Verzijlbergen

Bestuurslid

Prof. dr. Jeroen van Moorselaar

Prof. dr. Jeroen van Moorselaar

Bestuurslid

Jacqueline Bolderheij

Jacqueline Bolderheij

Coördinator

Skip to content