Aanmelden PSMA Forum Grants

for PhD students

U kunt zich hier aanmelden voor de PSMA forum NL Thesis Grant & Travel Grant.

Deadline indiening voor beide Grants is maandag 1 juli 2024.

Vul het onderstaande inschrijfformulier in en verstuur daarna uw onderzoek in een digitaal document in PDF naar coordinator@psmaforum.nl.  

Beschrijf uw onderzoek in maximaal twee A4 (Corbel 10 pt), exclusief referenties, één figuur en één tabel.

  1. Titel
  2. Introductie en achtergrond
  3. Doel
  4. Onderzoeksopzet
  5. Relevantie voor PSMA forum NL
  6. Maatschappelijke relevantie
  7. Referenties
  8. Figuur / Tabel
  9. Handtekening hoofdonderzoeker

Aanmelden voor:

Skip to content